Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Hjerteundersøgelse af Cairn Terrier 2005 og 2006               
Notat af Lektor Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet.
Den 21. juli 2007

I efteråret 2004 og foråret 2005 deltog 23 Cairn Terrier i et forskningprojekt vedrørende myxømatøs mitralklapssygdom (MMVD) på Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

MMVD (også kaldt endokardiose) er den hyppigste hjertesygdom hos hund. Sygdommen ses mest hos små og mellemstore hunderacer. Det er en langsomt fremadskridende sygdom som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret. I de fleste tilfælde vil hunden være uden kliniske tegn på sygdom nogle år, men dyrlægen vil kunne høre utætheden, som en mislyd på hjertet. Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes samt buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer (mitralprolaps). Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) kan bedømmes ved at bruge en farve Doppler teknik. Forskning har vist at sygdommen er arvelig.

Sygdommen hos hund har mange lighedspunkter med hjertesygdommen primær mitralprolaps hos mennesket. Hos såvel hunde som mennesker er der tegn på at sygdommen hænger sammen med en række tilstande såsom ændringer i blodpladeaktivitet (blodets evne til at størkne) og ændringer i blodkarfunktion. Et øget kendskab til de tidligt involverede sygdomsmekanismer forventes at kunne gøre det muligt bedre at forudsige sygdomsudvikling og måske medvirke til udvikling af ny og bedre behandling. En viden som muligvis også vil kunne gavne mennesker som rammes af primær mitralprolaps.

De 23 Cairn Terrier blev udvalgt tilfældigt via deres ejer i DKKs opdrætter vejviser. Det var frivilligt om man ville deltage i forskningsprojektet.

I alt blev 9 hanhunde og 14 tæver undersøgt. Hundene var mellem 1_ og 10 år gamle. Hundene gennemgik en udvidet hjerteundersøgelse som omfattede en grundig lytning på hjertet samt en hjerteultralysdskanning, særligt med henblik på at finde tegn på MMVD. Ingen af de undersøgte hunde have hjertemislyd eller andre kliniske tegn på hjertesygdom. Ved hjerteskanningen blev der fundet milde og tidlige tegn på sygdommen hos to hunde (en havde en mild mitralprolaps og en havde en lille utæthed af mitralklappen (som kun kunne ses på hjerteskanningen, men ikke høres med stetoskopet)). Det er uvist om disse forandringer vil kunne udvikle sig til alvorlig sygdom med alderen.

Denne lille undersøgelse tyder på en begrænset forekomst af MMVD hos hunderacen Cairn Terrier i Danmark.