Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Det kniber med at få billeder fra udstillingerne tilsendt til hjemmeiden, selvom billeder af BIR og BIM samt BIS-billederne kan ses på Facebook lige efter udstillingen.
Fremadrettet vil der være en frist til levering af billeder til fredagen efter en udstilling, idet det er tidskrævende at skulle gå ud og ind af hjemmesiden, hver gang et billede fra en allerede offentliggjort udstilling "drysser" ind.
De modtagne BIR/BIM-billeder videresendes til Karin og disse billeder bedes derfor leveret i mindst 500 KB, hvis kvaliteten skal være god nok til Terrier Nyt.