Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Div. Tidligere information

Vedrørende cairngruppen i Dansk Terrier Klub til orientering

Jane Juel Hansen, bestyrelsen.

Fra den 1. januar 2015 er cairngruppen uden ansvarshavende racerepræsentant. På trods af to indkaldelser af kandidater i TN har der ikke været nogen medlemmer i cairngruppen, der ønskede at stille op til tillidsposten.

Som det er sædvane indtræder den ansvarlige for racerne i DTK’s bestyrelse som kontaktperson for racen indtil en løsning er fundet. Den person er undertegnede Jane Juel Hansen. Det understreges, at der ikke er tale om at fungere som ansvarshavende racerepræsentant, udelukkende som kontaktperson. DTK’s bestyrelse vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte muligheden for at indkalde til et racemøde for om muligt at motivere nogle til stille op til tillidshvervet.

Såfremt man i racen ønsker, at der skal holdes en årsafslutning med uddeling af rosetter og pokaler, kan der nedsættes et udvalg til varetagelse af dette arrangement. Der kan rettes henvendelse til mig, og så kan vi sammen finde en mulighed for en årsafslutning.

DTK’s bestyrelse håber, at der snart vil findes en løsning på denne uholdbare situation. 

Invitation til racemøde den 12. april 2015

Til medlemmerne i cairn gruppen

Som I jo alle er bekendt med, så har jeres race stået uden ansvarshavende racerepræsentant siden 1. januar 2015, og de mange arbejdsopgaver i racen bliver ikke varetaget for nuværende.
DTK’s bestyrelse ser med bekymring på dette. Det er vigtigt for racen at have nogle tillidspersoner, der kan tage sig af henvendelser vedrørende racen, formidle kontakter til hvalpekøbere, deltage i fællesarrangementer og i det hele taget arbejde for udbredelse af kendskab til racen og for Dansk Terrier Klub.
DTK’s bestyrelse inviterer hermed medlemmerne af racegruppen til et racemøde, hvor vi håber at kunne motivere nogle af jer til at varetage 3 vigtige områder:
• Udgivelse af Årbogen
• Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden (og facebook)
• Udbrede kendskabet til og brugen af DTK’s nye strategi.
Mødet vil blive afholdt den 12. april fra klokken 13 – 16. Børnehuset Regnbuen, Røjlevej 22, 5792 Årslev, Fyn. 
Udgifterne til fremsendelse af dette brev vil blive varetaget af jeres racekasse.
Tilmelding senest den 3. april 2015 til mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen
Jane Juel Hansen, DTK’s bestyrelse

Til Cairngruppen vedrørende Cairn Årbogen 2014

Bestyrelsen har nu undersøgt, hvor i fremstillingsprocessen Cairn Årbogen er. Det viser sig, at Årbogen ikke tilnærmelsesvis er i nærheden af en udgivelse.
Bestyrelsen er gjort bekendt med, at der er forskellig opfattelse af, hvem der er ansvarlig for fremstillingen og udgivelsen.
Det indsendte materiale vil blive overdraget til bestyrelsen, der vil tage vare på det, indtil der findes en løsning på udgivelsen.
De af jer der har indbetalt penge til cairnkassen for annoncer og forhåndskøb af årbogen kan få tilbageført jeres indbetaling, hvis I ønsker det. I kan så indbetale senere, når arbejdet med Årbogen går i gang igen.

Hvordan skal jeg forholde mig:

I skal sende en mail til formand Peter Nielsen med oplysninger om indbetaling: dato for indbetaling, beløbets størrelse, jeres bankoplysninger, og selvfølgelig jeres navn. Hvis I har mulighed for at sende en kopi af jeres bankoverførsel som dokumentation, vil det være en rigtig god ide.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer i cairngruppen overvejer, om man har lyst og tid til at gå ind i arbejdet med fremstilling af Årbogen 2014.

Det er et punkt på dagsordenen til racemødet den 12. april 2015

Også andre arbejdsopgaver er ”ledige”:

  • Vedligeholdelse af hjemmesiden
  • Opsamling på uddeling af rosetter 2014, indsamling og uddeling af pokaler
  • Pointberegning og udstillingsresultater 2015

På bestyrelsens vegne      Jane Juel Hansen…Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svar fra DTK

Til cairngruppen
DTK’s bestyrelse har modtaget henvendelser fra medlemmer af racegruppen, henvendelserne vedrører Cairn Årbogen, indlæg på Facebook og Hvalpelisten.
Bestyrelsen er orienteret om, at der har været forskellige indlæg på Facebook vedrørende Årbogen, men har ikke fulgt tråden.
Bestyrelsen har kigget referater igennem siden 2011 og nedenstående er, hvad der er besluttet:
Regler vedrørende Cairnårbogen, vedtaget på racemøder. Racemøde i 2012:
v Billeder fra skuerne af BIS 1 – 4, BIS baby og BIS hvalp + evt dommerrapport (medtagelse af dommerrapport er nedstemt på racemøde i januar 2014)
v Statestik: navn på avlshan og tæve og antal af hvalpe
v Oplysninger forsøges hentet på Hundeweb
Racemøde 9. juni 2013
v Hundens ejer eller opdrætter kan evt. printe en opdateret stamtavle ud fra Hundeweb eller kopi af stambog og tilføje titler. Husk at anføre opdrætters navn og adresse, da det ikke fremgår på Hundeweb. (som I kan se, står der ikke Skal, men kan, og man kan selv tilføje de titler, der ikke er anført på Hundeweb, det er den enkelte ejers eller opdrætters ansvar ikke redaktøren af Årbogen)
v Statestik: uændret forhold
v Kontaktoplysninger i årbog og på hjemmeside sendes til (den ansvarlige for årbogen)
v Opdrætterlisten anført på hjemmesiden danner grundlag for opdrætterlisten i årbogen
v Oplysninger om nye champions til årbogen og hjemmesiden sendes til (den ansvarlige for årbogen)
Racemøde januar 2014:
v Et flertal stemmer imod at dommerrapport fra skuerne skal med i Årbogen
v Et flertal stemmer imod, at man kan placere sig i årbogen fra et skue
På racens hjemmeside er anført, hvem materialet skal sendes til (Berit Rosenfelt) og hvilken deadline der er. Desuden er der orientering om, hvem man skal rette henvendelse til ved spørgsmål angående Årbogen.
Bestyrelsen er af den mening, at man opgiver data om sine hunde på Tro og Love, det er netop også en passus, der er indført vedrørende ejerforhold til en bestemt race.
Om redaktøren af Årbogen ønsker nye billeder og opdaterede oplysninger, eller gamle billeder kan genbruges er ikke et anliggende for bestyrelsen.
Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at Ghita Jensen er i besiddelse af billeder og materiale, der evt. kan bruges af den nye redaktør af årbogen. Materialet skal blot rekvireres.
Bestyrelsen ser racens hjemmeside, som den officielle hjemmeside, hvor alle relevante informationer lægges ind.
Facebook
Retningslinierne for DTK’s Facebook side er også helt overordnet de retningslinier, der er gældende for alle andre Facebook sider under DTK, herunder ses retningslinier for DTK’s Facebook side. Det skal omhandle DTK •I navnet på siden skal indgå Dansk Terrier Klub's officielle side samt Logo i Banner. •Der må ikke annonceres på siden for arrangementer der er i konkurrence eller i modstrid med DTK's interesser •Al kommunikation og indlæg skal være til gavn for klubben som helhed •Siden skal bruges til formidling af DTK information samt være positivt image-skabende •Upassende diskussion samt indlæg vil blive slettet •Personer der gentagne gange bryder ovenstående vil blive slettet fra siden •Bestyrelsen skal have administrator adgang til siden.
I referatet fra Racemødet den 9. juni 2013 står der i beslutningsreferatet følgende:
”Tænk over tonen! Indlæg kan let mistolkes og det skulle gerne inspirere andre cairn-ejere til at deltage i Cairn arbejdet. Det skal bruges som et promoveringsværktøj til at fremme racen.”
DTK’s bestyrelse accepterer ikke personlige angreb under Facebook. Bestyrelsen understøtter, at sådanne indlæg slettes, da de ikke vil være til gavn for hverken klubben, racen, kredsen eller udvalgene. Der skal være plads til forskelligheder i forhold til ”sagen”, og ytringsfriheden skal respekteres indenfor de grænser som er fastsat af DTK’s bestyrelse for brugen af Facebook.
Bestyrelsen har ikke fulgt den tråd på Facebook, der har givet anledning til henvendelse fra medlemmer af cairngruppen. Ovenstående er bestyrelsens holdning generelt.
Facebook er et digitalt medie til hurtige opdateringer og spørgsmål, Facebook kan således indgå som en del af de digitale platforme, hvor relevante informationer lægges op. Det er hjemmesiden, der er racens og klubbens officielle platform sammen med Terrier Nyt.
Annoncering af hvalpekuld
DTK’s bestyrelse har besluttet følgende angående annoncering af hvalpekuld for DTK medlemmer:
v Det er gratis at få sit hvalpekuld på DTK’s hvalpeliste
v Hvalpe må annonceres til salg på: 1) Racens egen hjemmeside og 2) racens egen Facebook side. Dette er oplyst i Terrier Nyt nr 5 og på DTK’s Facebook side.
Håber ovenstående kan være med til at belyse de aktuelle retningslinier for Årbogen og brugen af Facebook.
Bestyrelsen anbefaler, at der på næste racemøde udarbejdes retningslinier for Årbogen, og at disse retningslinier opdateres/reguleres 1 x årligt på racemøde, således at der altid ligger helt aktuelle retningslinier tilgængelig for gruppens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Jane Juel Hansen

 

 

 

Til alle ejere af en Cairn han

Til opdrættere i Terrier-klubben !

I forbindelse med afslutning af min diplomatuddanelse med specialisering i reproduktion hos hund og kat skal jeg udfærdige 2 artikler, som skal publiceres i internationale tidsskrifter for reproduktionsinteresserede dyrlæger. I den forbindelse vil jeg undersøge sædkvaliteten og sammenligne  4 forskellige hunderacer her i Danmark for at se, hvor gennemsnitskvaliteten ligger, og om der rent faktisk er en forskel imellem de store, mellemstore og små hunderacer.

Jeg har valgt at kikke på flg racer:

Cairn Terrier

Engelsk Bulldog

Labrador Retriever

Berner Sennen

For at kunne få et regulært billede, skal der indenfor hver hunderace benyttes min. 10 hanhunde. Inklusionskriterierne er, at hundene skal være imellem 2-6 år gamle, og de skal have haft min. 1 kuld hvalpe efter sig dvs have en kendt frugtbarhed. De må ikke indenfor de sidste 3 måneder forud for undersøgelsen have været i medicinsk behandling eller været igennem et sygdomsforløb. De må ikke have parret indenfor de sidste 3 dage forud for sædopsamlingen.

En sædopsamling er uden smerte eller anden ubehag for hanhunden, og vi vil planlægge at have en løbsk tæve han kan snuse til i den forbindelse, så alt kommer til at forløbe så naturligt som overhovedet muligt.

Der vil på sædfraktionen blive udfærdiget et meget grundigt spermogram med beskrivelse af både bevægelighed , koncentration og antal misdannede sædceller.

Der vil blive taget en blodprøve som undersøges for genetiske faktorer udført på godkendt laboratorium i USA.

Prisen for hele undersøgelsen vil være 400,- inkl moms.

Jeg kan kontaktes på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg håber at mange vil henvende sig til mig, da dette kan give et fint billede af, hvordan det står til med den danske hundebestands sædkvalitet.

Vh

Fagdyrlæge Kathrine Thejll Kirchhoff

Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S

Hinnerup Dyrehospital

Navervej 3

8382 Hinnerup