Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Vedrørende cairngruppen i Dansk Terrier Klub til orientering

Jane Juel Hansen, bestyrelsen.

Fra den 1. januar 2015 er cairngruppen uden ansvarshavende racerepræsentant. På trods af to indkaldelser af kandidater i TN har der ikke været nogen medlemmer i cairngruppen, der ønskede at stille op til tillidsposten.

Som det er sædvane indtræder den ansvarlige for racerne i DTK’s bestyrelse som kontaktperson for racen indtil en løsning er fundet. Den person er undertegnede Jane Juel Hansen. Det understreges, at der ikke er tale om at fungere som ansvarshavende racerepræsentant, udelukkende som kontaktperson. DTK’s bestyrelse vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte muligheden for at indkalde til et racemøde for om muligt at motivere nogle til stille op til tillidshvervet.

Såfremt man i racen ønsker, at der skal holdes en årsafslutning med uddeling af rosetter og pokaler, kan der nedsættes et udvalg til varetagelse af dette arrangement. Der kan rettes henvendelse til mig, og så kan vi sammen finde en mulighed for en årsafslutning.

DTK’s bestyrelse håber, at der snart vil findes en løsning på denne uholdbare situation. 

Invitation til racemøde den 12. april 2015

Til medlemmerne i cairn gruppen

Som I jo alle er bekendt med, så har jeres race stået uden ansvarshavende racerepræsentant siden 1. januar 2015, og de mange arbejdsopgaver i racen bliver ikke varetaget for nuværende.
DTK’s bestyrelse ser med bekymring på dette. Det er vigtigt for racen at have nogle tillidspersoner, der kan tage sig af henvendelser vedrørende racen, formidle kontakter til hvalpekøbere, deltage i fællesarrangementer og i det hele taget arbejde for udbredelse af kendskab til racen og for Dansk Terrier Klub.
DTK’s bestyrelse inviterer hermed medlemmerne af racegruppen til et racemøde, hvor vi håber at kunne motivere nogle af jer til at varetage 3 vigtige områder:
• Udgivelse af Årbogen
• Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden (og facebook)
• Udbrede kendskabet til og brugen af DTK’s nye strategi.
Mødet vil blive afholdt den 12. april fra klokken 13 – 16. Børnehuset Regnbuen, Røjlevej 22, 5792 Årslev, Fyn. 
Udgifterne til fremsendelse af dette brev vil blive varetaget af jeres racekasse.
Tilmelding senest den 3. april 2015 til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Med venlig hilsen
Jane Juel Hansen, DTK’s bestyrelse

Til Cairngruppen vedrørende Cairn Årbogen 2014

Bestyrelsen har nu undersøgt, hvor i fremstillingsprocessen Cairn Årbogen er. Det viser sig, at Årbogen ikke tilnærmelsesvis er i nærheden af en udgivelse.
Bestyrelsen er gjort bekendt med, at der er forskellig opfattelse af, hvem der er ansvarlig for fremstillingen og udgivelsen.
Det indsendte materiale vil blive overdraget til bestyrelsen, der vil tage vare på det, indtil der findes en løsning på udgivelsen.
De af jer der har indbetalt penge til cairnkassen for annoncer og forhåndskøb af årbogen kan få tilbageført jeres indbetaling, hvis I ønsker det. I kan så indbetale senere, når arbejdet med Årbogen går i gang igen.

Hvordan skal jeg forholde mig:

I skal sende en mail til formand Peter Nielsen med oplysninger om indbetaling: dato for indbetaling, beløbets størrelse, jeres bankoplysninger, og selvfølgelig jeres navn. Hvis I har mulighed for at sende en kopi af jeres bankoverførsel som dokumentation, vil det være en rigtig god ide.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer i cairngruppen overvejer, om man har lyst og tid til at gå ind i arbejdet med fremstilling af Årbogen 2014.

Det er et punkt på dagsordenen til racemødet den 12. april 2015

Også andre arbejdsopgaver er ”ledige”:

  • Vedligeholdelse af hjemmesiden
  • Opsamling på uddeling af rosetter 2014, indsamling og uddeling af pokaler
  • Pointberegning og udstillingsresultater 2015

På bestyrelsens vegne      Jane Juel Hansen…Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.