Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Til cairngruppen
DTK’s bestyrelse har modtaget henvendelser fra medlemmer af racegruppen, henvendelserne vedrører Cairn Årbogen, indlæg på Facebook og Hvalpelisten.
Bestyrelsen er orienteret om, at der har været forskellige indlæg på Facebook vedrørende Årbogen, men har ikke fulgt tråden.
Bestyrelsen har kigget referater igennem siden 2011 og nedenstående er, hvad der er besluttet:
Regler vedrørende Cairnårbogen, vedtaget på racemøder. Racemøde i 2012:  Billeder fra skuerne af BIS 1 – 4, BIS baby og BIS hvalp + evt dommerrapport (medtagelse af dommerrapport er nedstemt på racemøde i januar 2014)
 Statestik: navn på avlshan og tæve og antal af hvalpe
 Oplysninger forsøges hentet på Hundeweb
Racemøde 9. juni 2013
 Hundens ejer eller opdrætter kan evt. printe en opdateret stamtavle ud fra Hundeweb eller kopi af stambog og tilføje titler. Husk at anføre opdrætters navn og adresse, da det ikke fremgår på Hundeweb. (som I kan se, står der ikke Skal, men kan, og man kan selv tilføje de titler, der ikke er anført på Hundeweb, det er den enkelte ejers eller opdrætters ansvar ikke redaktøren af Årbogen)
 Statestik: uændret forhold
 Kontaktoplysninger i årbog og på hjemmeside sendes til (den ansvarlige for årbogen)
 Opdrætterlisten anført på hjemmesiden danner grundlag for opdrætterlisten i årbogen
 Oplysninger om nye champions til årbogen og hjemmesiden sendes til (den ansvarlige for årbogen)
Racemøde januar 2014:
 Et flertal stemmer imod at dommerrapport fra skuerne skal med i Årbogen
 Et flertal stemmer imod, at man kan placere sig i årbogen fra et skue
På racens hjemmeside er anført, hvem materialet skal sendes til (Berit Rosenfelt) og hvilken deadline der er. Desuden er der orientering om, hvem man skal rette henvendelse til ved spørgsmål angående Årbogen.
Bestyrelsen er af den mening, at man opgiver data om sine hunde på Tro og Love, det er netop også en passus, der er indført vedrørende ejerforhold til en bestemt race.
Om redaktøren af Årbogen ønsker nye billeder og opdaterede oplysninger, eller gamle billeder kan genbruges er ikke et anliggende for bestyrelsen.
Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at Ghita Jensen er i besiddelse af billeder og materiale, der evt. kan bruges af den nye redaktør af årbogen. Materialet skal blot rekvireres.
Bestyrelsen ser racens hjemmeside, som den officielle hjemmeside, hvor alle relevante informationer lægges ind.
Facebook
Retningslinierne for DTK’s Facebook side er også helt overordnet de retningslinier, der er gældende for alle andre Facebook sider under DTK, herunder ses retningslinier for DTK’s Facebook side. Det skal omhandle DTK •I navnet på siden skal indgå Dansk Terrier Klub's officielle side samt Logo i Banner. •Der må ikke annonceres på siden for arrangementer der er i konkurrence eller i modstrid med DTK's interesser •Al kommunikation og indlæg skal være til gavn for klubben som helhed •Siden skal bruges til formidling af DTK information samt være positivt image-skabende •Upassende diskussion samt indlæg vil blive slettet •Personer der gentagne gange bryder ovenstående vil blive slettet fra siden •Bestyrelsen skal have administrator adgang til siden.
I referatet fra Racemødet den 9. juni 2013 står der i beslutningsreferatet følgende:
”Tænk over tonen! Indlæg kan let mistolkes og det skulle gerne inspirere andre cairn-ejere til at deltage i Cairn arbejdet. Det skal bruges som et promoveringsværktøj til at fremme racen.”
DTK’s bestyrelse accepterer ikke personlige angreb under Facebook. Bestyrelsen understøtter, at sådanne indlæg slettes, da de ikke vil være til gavn for hverken klubben, racen, kredsen eller udvalgene. Der skal være plads til forskelligheder i forhold til ”sagen”, og ytringsfriheden skal respekteres indenfor de grænser som er fastsat af DTK’s bestyrelse for brugen af Facebook.
Bestyrelsen har ikke fulgt den tråd på Facebook, der har givet anledning til henvendelse fra medlemmer af cairngruppen. Ovenstående er bestyrelsens holdning generelt.
Facebook er et digitalt medie til hurtige opdateringer og spørgsmål, Facebook kan således indgå som en del af de digitale platforme, hvor relevante informationer lægges op. Det er hjemmesiden, der er racens og klubbens officielle platform sammen med Terrier Nyt.
Annoncering af hvalpekuld
DTK’s bestyrelse har besluttet følgende angående annoncering af hvalpekuld for DTK medlemmer:
 Det er gratis at få sit hvalpekuld på DTK’s hvalpeliste
 Hvalpe må annonceres til salg på: 1) Racens egen hjemmeside og 2) racens egen Facebook side. Dette er oplyst i Terrier Nyt nr 5 og på DTK’s Facebook side.
Håber ovenstående kan være med til at belyse de aktuelle retningslinier for Årbogen og brugen af Facebook.
Bestyrelsen anbefaler, at der på næste racemøde udarbejdes retningslinier for Årbogen, og at disse retningslinier opdateres/reguleres 1 x årligt på racemøde, således at der altid ligger helt aktuelle retningslinier tilgængelig for gruppens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Jane Juel Hansen