Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

GULDNÅLE i 2005

På årets Chantelou-udstilling blev der uddelt gulddnåle til nedenstående 2 personer:

METTE SØRUM :

guldnaal_mette

Du får denne hædersbevisning for dig store arbejde for klubben igennem årene og for dit utroligt dejlige og flotte opdræt af Cairn Terrier.

Du har været medlem af DTK fra 1982

Medlem af Cairngruppen siden dens oprettelse i 1985

Siddet i DTKís bestyrelsen 1995-1997

Har også siddet i Lokaludvalg Fyn - senere kreds 7 i en årrække, dels som formand og dels som menigt B-medlem

Har været racerepræsentant fra 2000, nu ansvarshavende

Mette er en dedikeret opdrætter og medindehaver af Kennel Zalazar, hvilket kennelnavn vi ofte støder på inden for Cairn Terrier.

De første hunde i Mettes opdræt var fra Kennel Cairndy v/Helle Lund Christensen. Mette har holdt godt fast i denne type, hvilket har givet pote i opdræt og udstillinger.

Mette er også en meget dygtig trimmer og har haft egen salon siden 1988 og er for øvrigt udlært hos Peter Hage.

Der er 13 champions fra eget opdræt, heraf 4 INTCH.
En af de rigtig godt kendte Cairníer er multich. Zalazar Jackpot som har flere BIS-sejre både i DKK- og DTK-regi.
Jackpot blev årets avlshund i DTK både i 2001, 2003 og 2004 samt årets senior i 2001.

Mette er samtidig blevet årets DTK-opdrætter i 2001, 2003 og 2004.

Så man kan vist roligt sige at Mette er en af dem der er gået helt i hundene!!!!!!!!!!

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude at holde trimmekurser eller fremvise dine hunde i den store vide verden.

HJERTELIG TILLYKKE

HARRY LINDBERG :

guldnaal_harry Harry har gennem en årrække været fast udstillingsleder på vores udstillinger på Sjælland, først sammen med kreds 2, senere alene - men med sin familie i ryggen.
Denne funktion stoppede Harry med ved årets udgang 2004, men giver dog alligevel en hjæl-pende hånd på udstillingerne.

Harry er også den person som sørger for opbevaring af DTKís udstillingsmateriel og at mate-riellet kommer frem og tilbage til og fra udstillingerne

Han har været kredsformand for kreds 2 Nordsjælland igennem en årrække og er det stadigvæk og kører kredsen godt

Endvidere har han i nogle år været ansvarshavende racerepræsentant men byttede med Mette ved udgangen af 2004.

Harry opdrætter sammen med sin kone Ulla Cairn Terrier under kennelnavnet Sidsecairn
samt at Harry for meget nylig har fået sit kennelnavn: Gurrehuset.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude i DTKís ærinde eller fremviser dine hunde på skuer/udstillinger.

HJERTELIG TILLYKKE