Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

 


Beslutningsreferat

Racemøde for Cairn Terrier 9/6 2013 -
Tommerup Hallerne, Fyn.

 

 

Velkomst og indlæg v/ Robert Raeder om deltagelse i Cairn arrangementer, herunder racemødet.

                     

1.                  Hvorfor gik det så galt. Fik den siddende racerepræsentant og udvalg for ringe arbejdsbetingelser
Der var en bred snak om, hvordan man havde oplevet situationen, samt måden man havde hørt og forstået, hvad der var foregået. Alle var kede af, at John Jensen ikke var til stede og det var svært at give udtryk for hans mening og følelser i sagen, hvorfor det ikke var muligt at få en afklaring af situationen.

 

1.1               Hvordan kommer vi videre
Der er bred opbakning til gennemførelse af skuerne.
Søren Thomsen vil foreslå, at Karin Johansen stiller op til posten som racerepræsentant.

1.2               Opdrætterens opgave i cairngruppen før og nu
                      Helle Bjerregaard havde dette indlæg som høstede stor applaus:

îOpdrætternes ansvar før og nu

 

îI 28 år har jeg deltaget i det frivillige arbejde for cairngruppen og DTK.

Vi var en gruppe opdrættere, der mødtes i Nyborg i midten af 80erne, for at beslutte om vi skulle lave en selvstændig klub.

På mødet besluttede vi at fortsætte samarbejdet med DTK, men at vi ville nedsætte grupper, der skulle arbejde for cairnen:

 • Arbejde for at styrke cairnen
 • Fremme sundhed
 • Fremme racen
 • Fremme kvaliteten hos vore cairns
 • Gøre kvaliteten synlig
 • Få flere deltagere til udstilling

Initiativer:

Skuer øst og vest årligt som støttede af opdrætterne via deres hvalpekunder.

Dette for at fremme samarbejdet cairnejerne imellem

Dommerne skulle være up coming dommere/opdrættere af racen, som også var interessante for opdrætterne, så de deltog sammen med deres hvalpekunder

 • For at:
  styrke racetypen bredt i landet
 • Øge udstillingsinteressen
 • Øge medlemsskaren i DTK

Et af de første projekter var Cairnårbogen:

Et opslagsværk for cairnopdrættere, hvor man kunne se de mest vindende cairns og ikke mindst deres aner - et historisk materiale for opdrætterne.

Det var tænkt, at opdrætterne købte den og gav den til deres hvalpekunder.

I dag promoverer man sig via hjemmesider, men årbogen er stadig aktuel.

Den viser faktisk, at kvaliteten er styrket fra 1988-2013 ved antallet af CK-hunde.

Trimmekurser holdes også for at lære at få en cairn til at se pæn ud.

Disse aktiviteter har gjort, at vi har penge i kassen:

 • At vi havde råd til at lave vores egen Cert udstilling i forbindelse med World dog Show i 2010.
 • At vi havde råd til at invitere alle deltagere i den anledning til festmiddag-og stadig scorede et stort overskud.
 • At vi efter mange års tovtrækkeri fik etableret Sundhedsudvalget i 2002.
 • Frivillige har stillet op, kørt landet rundt til møder, for at organisere.

- Uden betaling & selv betalt for forplejning

 • Har skaffet masse af penge i kassen-for at styrke cairnen.

De senere år har vores racemøder været præget af kritik og brok.

Bl.a. over de arrangementer de frivillige har stablet på benene.

JEG SAVNER OPBAKNING FRA OPDRÆTTERNE TIL DE FRIVILLIGES ARBEJDE.

Det er som om opdrætterne har glemt, at det er deres ansvar at støtte de forskellige aktiviteter.

Opdrætterne køber kun årbog til sig selv-ikke til deres hvalpekunder.

Opdrætterne deltager ikke på skuerne med deres hvalpekunder.

Intet fungerer uden opbakning!

DET SKAL VENDES

Der er på tide at opdrætterne er deres ansvar bevidst og gør et stykke arbejde for cairnen.î

                     

 

2.                  Sundhedsudvalg
Stemning er at Sundhedsudvalget skal fortsætte, dog ønsker kun 1 (Jette Friborg) at stille op til udvalget. Dyrlæge Helle Busk tilbyder sig som konsulent ved specifikke spørgsmål. Ada Koch kontaktes vedr. database. Jette Friborg vil gerne samle sundhedsattester og stå som kontaktperson vedr. Sundhedsudvalget. Det blev dog aftalt, at Sundhedsudvalget står på îstand byî indtil udvalget igen ledes af en dyrlæge/fagperson på området.

 

3.                  Jubilæumsudstilling 2014
Udvalg: Søren Thomsen, Kevin Brown, Karin og Jørgen Johansen. Det blev nævnt og noteret, at DTK skal ansøges om tilladelse til afholdelse af udstillingen og at DTK skal modtage ansøgningen senest 12 måneder før udstillingens afholdelse.


3.1               Fremtidens skuer, inkl. pokaler
                      De fremmødte bakkede op omkring at gennemføre skuerne.
Skueledere sørger for skuepokaler.

 

4.                  Kriterier for årskonkurrencen
                     
Samme som sidste år ñ ingen ændringer.

 

5.                  Generelle bestemmelser ved udlevering af Cairngruppens         årspokaler

Følgende skriftlige forslag blev fremlagt af Ghita Jensen:

1. Generelle bestemmelser ændres til:

îPoint til årskonkurrencerne kan alene opsamles af DKK registrerede hunde. For at for overdraget Cairngruppens årspokaler og/eller placeringsrosetter forudsættes det, at hundens ejer er bosiddende i Danmark og medlem af Dansk Terrier Klub. En overdraget årspokal må ikke forlade Danmark (f.eks. ved flytning i opbevaringsåret). Denne bestemmelse er uafhængig af hvilke optagelsesbestemmelser, der måtte være gældende for optagelse i årbogen.î

Forslaget blev drøftet, sendt til afstemning og vedtaget.

2. Præmisserne for pokalen til Årets Veteran ændres med virkning fra    udstillingsåret 2014 til:

îPokalen udgives til den danskejede cairn terrier i veteranklassen, der gennem udstillingsåret på danske certifikatudstillinger, er blevet Bedste Veteran flest gange. Såfremt to eller flere hunde er blevet Bedste Veteran lige mange gange, vinder den veteran, der har vundet flest indbyrdes kampe. Såfremt hundene stadig står lige, vinder den veteran, der er ældst.î

Forslaget blev drøftet, sendt til afstemning og vedtaget.

3. Det sidste forslag blev henvist til drøftelse på et senere racemøde.

 

6.                  Cairn Terrier årbog
                     Enstemmighed om at beholde årbogen.

                      Spørgsmål om også at gøre årbogen digital blev drøftet. Ikke stemning herfor, da det er et samleobjekt.
                    Ghita Jensen og Lotte Thomsen er Årbogsredaktion.                  

 

6.1               Annoncepriser
Uændret, nemlig;
kr. 350,00 for Ω side,
kr. 600,00 for 1/1 side og
kr. 1.000,00 for 2 x 1/1 side.

Efterfølgende sider kr. 500,00. Rabatten på 2 hele sider kan kun opnås af samme opdrætter og ikke ved fællesannoncering for flere opdrættere/ejere.

NYT: Køber man min. én 1/1 annonceside kan ved samtidig betaling af kr. 400,00 forudbestille 10 stk. årbøger ved udgivelsen.
(I alt max kr. 1.000,- for 1/1 sides annonce samt 10 årbøger)

 

6.2               Kriterier for optagelse, generelle bestemmelser
                   
Se det vedtagne forslag under pkt. 5.1.

6.3               Indsendelse af materiale
Hundens ejer eller opdrætter kan eventuelt printe en opdateret stamtavle ud fra hundeweb eller tage en kopi af hundens stambog og derpå tilføje titler, der endnu ikke er registreret i DKK. Anvendes stamtavlen fra hundeweb skal man huske at anføre opdrætters navn og adresse, idet denne oplysning ikke indgår i stamtavlen.

6.4               Statistikker, hvilke
                    Uændret i forhold til sidst årbog.
                    

6.5                Kontaktoplysninger i årbog og på hjemmeside
Sendes til Ghita Jensen, hvorefter nyt tlf.nr. og/eller ny adresse rettes på hjemmesiden.
De oplysninger, der er anført på hjemmesiden danner grundlag for den liste over opdrættere, der kommer i årbogen.


6.6                Oplysninger om nye champions til årbogen og hjemmeside
Sendes til Ghita Jensen.

Se pkt. 6.5., idet alene nye champions, der er oplyst på hjemmesiden, kommer i årbogen.

6.7               Hvor mange årbøger skal der trykkes, farve eller sort/hvid
                    Der tages stilling til antallet senere. Årbogen ønskes fortsat trykt i farver.

 

7.                  Økonomi nu og i fremtiden
                   
Arne Nielsen styrer økonomien.

 

8.                  Hjemmeside med nyhedsbrev
Michael Bergmann fra DTKís webteam hjælper med at få færdiggjort mulighederne for at kunne udsende Nyhedsbreve. Ghita Jensen står som ansvarshavende på Hjemmeside & Nyhedsbrev.

 

9.                  Indsamling af materiale til Terrier Nyt
                    Hanne Phillip og Jytte Jørgensen meldte sig til denne opgave.

 

10.               Brug af Facebook
                    Tænk over tonen! Indlæg kan let mistolkes og det skulle gerne inspirere andre
                      cairn-ejere til at deltage i Cairn arbejdet. Det skal bruges som et promoverings-
                       værktøj til at fremme racen.

 

11.               Fremtidige racemøder
                    Afholdes med lokale, kaffe mv. samt sandwich eller lign.
                    Buffet mv. kan tilbydes som tilkøb til mødet for den enkelte.

 

12.               Sæsonafslutningsfest med udlevering af pokaler og rosetter
                      Stemning for afslutningsfest i Januar/Februar.
                     
                      Festudvalg: Karin Johansen, Pia Hallden, Satu J‰rvinen og Mette Strøm.

13.               Eventuelt

Hvem vil stille op som racerepræsentant ?
Robert Raeder foreslår Kevin Brown som midlertidig racerepræsentant indtil den 31.12. 2013, således der er tid til at finde en ansvarshavende racerepræsentant.

Kevin Brown accepterede at tage udfordringen op resten af året og valgtes herefter med applaus.

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Solrød Strand, den 18.06.2013             Karrebæksminde, den 18.06.2013

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ           ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Arne Nielsen                                           Camilla Jay

Ordstyrer                                                referent