Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

På årets Chantelou-udstilling blev der uddelt gulddnåle til nedenstående 2 personer:

john-michael09.jpg

DANSK TERRIER KLUBS GULDNåL TIL JOHN JENSEN:

Kære John

Du har i rigtig mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og siden 1997 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som næstformand, hvor du har gjort et meget stort stykke arbejde.

Du var kontaktperson for Udstillingsudvalget og sørgede for præmierne til gaveboden på vores udstillinger. Endvidere har du i mange år deltaget som ringpersonale på vores udstillinger - altsammen er blevet udført til alles tilfredshed.

Du fortsætter dog med at være ringpersonale - heldigvis.

Du har også siddet i kreds 13’s bestyrelse og har deltaget i ad- hoc-opgaver med den ekspertice du besidder.

Sammen med Inge opdrætter i Cairn Terrier med kennelmærket FRIGG’S.

Det var naturligvis ikke med glæde at jeg modtog din meddelelse om at du ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år, men på grund af temmelig stort arbejdspres på arbejdet - og det er vi jo nødt til i disse tider at respektere -  var du nødt til at prioritere. Jeg synes vi har haft et rigtig godt samarbejde igennem alle årene.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude i DTK’s ærinde, som ringpersonale i DKK eller anden specialklub eller når du fremviser jeres hunde på skuer/udstillinger enten i Danmark eller udlandet.

HJERTELIG TILLYKKEDANSK TERRIER KLUBS GULDNåL TIL MICHAEL W. ANDREASEN:

Kære Michael

Du har i mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og har siden 2001 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som klubbens kasserer - et kæmpe stort stykke arbejde som vi alle sammen har været yderst tilfredse med.

Det var derfor også med vemod at jeg modtog din meddelelse om at du  ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år  på grund af et stort arbejdspres på din arbejdsplads.

Du fortsætter dog lidt endnu som Webmaster på vores hjemmeside og du er nu også Teknisk Redaktør af vores blad Terrier Nyt. Dette kræver ikke helt så megen tid som kassererposten - siger du!

Du har siddet i kreds 7’s bestyrelse i nogle år som kasserer og har også påtaget dig nogle adhoc-opgaver ind imellem.

Du har sammen med Mette i mange år opdrættet Cairn Terrier med kennelmærket ZALAZAR.

Vi har i alle årene haft et rigtig godt samarbejde først da du var kasserer og nu som redaktør.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” i Danmark eller i udlandet.

HJERTELIG TILLYKKE


ll-soelv.jpg

DANSK TERRIER KLUBS SøLVNÅL TIL LOTTE LINDBERG:


Hvad ville Dansk Terrier Klub egentlig være uden familien Lindberg? - Ja, sådan tænker jeg faktisk en gang imellem. Næsten alle i familien er aktive når det gælder en eller anden form for hjælp til vores klub.

Kære Lotte
Hvor blev bestyrelsen dog glad dengang du sagde ja til at overtage tilmeldingerne til vores udstillinger efter Herman Bedsted. Du udfører dit arbejde med aller største omhu og du høster megen ros hos udstillerne - især hos de udenlandske og så sandelig også hos bestyrelsen.

Du er næsten altid at finde som ringpersonale på vores udstillinger - også der er dit arbejde altid gjort med stort omhu.
Engang imellem kan vi sandelig også opleve dig som udstiller af enten din eller din mor og fars Cairn Terrier.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” et eller andet sted.

HJERTELIG TILLYKKE