Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter


DTK og DKK ændrer i udstillingsreglerne.

DTK, har DKK besluttet at genindføre en ”Bedst i køn klasse”
DKK oplyser at reglerne vil blive identiske med de regler der d.d. er gældende i Finsk Kennel Klub (FKK) og disse er som følger, (kopieret fra FKK`s hjemmeside):

h) Klassen b‰sta hanhund/b‰sta tik.
I denna klass får hundar delta, som i junior-, unghunds-, öppen, champion-, bruks-, eller veteranklassen placerats bland de fyra b‰sta med betyget utm‰rkt.
Domaren kan tilldela certifikat åt den b‰sta med betyget utm‰rkt prisbelönade hund, som inte har de utst‰llningsresultat, som ber‰ttigar till titeln finsk utst‰llningschampion. Reservcertifikat kan tilldelas n‰st b‰sta med betyget utm‰rkt prisbelönade hund, som inte har de utst‰llningsresultat, som ber‰ttigar till titeln finsk utst‰llningschampion.
Specialklubb och rasklubb kan, om de så önskar, anhålla om att på sin huvudutst‰llning få utdela flera certifikat. Man kan ge ett certifikat/tjugu bedömda hundar (ej valpar), dock högst tre (3) för vardera könet.
Endast de hundar, som tilldelats betyget utm‰rkt i unghunds-, öppen, brukshunds- eller championklass kan t‰vla om CACIB.
Domaren kan föreslå CACIB för den hund han anser vara b‰st och resCACIB åt den n‰st b‰sta. De skall ha erhållit betyget utm‰rkt.
I valet av b‰st i rasen deltar b‰sta hanhund och b‰sta tik.
BIR-hunden deltar i gruppt‰vlingen.