HUDPROBLEMER:

Hjælp, min hund klør sig.

I vores RAS-undersøgelse havde 124 svaret positiv på hudproblemer og 49 på allergiproblemer. Flere besvarelser gik dog igen under begge punkter.

Generelt er alvorlige, allergiske lidelser ikke det store problem hos vores race, men selv kløe og hudproblemer i mindre målestok kan blive problematiske, hvis de ikke kommer under kontrol.

Alle hunde klør sig, det bliver først et problem, når de ikke holder op igen !!

Langt de fleste hunde klør sig pga. en reaktion over for eksempelvis lopper eller nærmere bestemt loppespyttet. De behøver kun at blive bidt af en enkelt loppe for at sætte en voldsom reaktion i gang.

Det er derfor vigtigt, ikke mindst for de hundeejere, der allerede har stiftet bekendtskab med dette problem, at sørge for, at deres hund hele tiden er behandlet med et virksomt loppemiddel.

Lopper kan nemlig udvikle resistens mod det enkelte loppemiddel og har man i flere år brugt det samme middel, kan det være en god ide at skifte mærke for at undgå dette.

Med de nye loppemidler er det kun nødvendigt at behandle hunden, så behandles omgivelserne indirekte.

Hvis man har udelukket loppeproblemet og hunden fortsat klør sig, bør den udredes for sin sandsynlige allergi.

I dag foregår det ved en blodprøve, hvor man tester, hvilke stoffer hunden reagerer på. Langt de fleste, som er allergikere, reagerer på husstøvmider, men en del reagerer også på udendørs allergener såsom græsser, pollen fra træer m.m.

Det gælder for både indendørs og udendørsallergener, at man kan îvaccinereî hunden mod disse, så den langsomt îvænnerî sig til allergenet.

Endelig findes der allergiformer, som opstår uden egentlig årsag. De kan være svære at behandle og ofte må man înøjesî med at behandle symptomerne. Heldigvis sker der også hele tiden en udvikling inden for dette område, og langt de fleste af disse hunde kan i dag sættes i behandling med et relativt nyt præparat, som er virksomt uden at have de samme alvorlige bivirkninger, som tidligere er set ved langvarig behandling.

Generelt gælder for alle hunde, som har udviklet allergi over for et eller flere forskellige stoffer at de bør sættes på et allergivenligt foder, som understøtter hundens immunforsvar.

Fagdyrlæge Helle Busk
April 2009