Kort resumé af specialestudie, udført af stud.med.vet. Stine Fuglede fra KU Life og med associeret professor Jens Arnbjerg, KU Life som akademisk advisor.

Prevalence of Arthrosis in the Hip Joint of Small Breed Dogs

and correlation between dysplasia grade and clinical signs in Cairn Terriers.

Specialet blev afleveret den 1/3-2010 og forsvaret den 19/3-2010.

Undersøgelsen var opdelt i tre afsnit, hvor afsnit 2 og 3, som kun har med Cairn Terrier at gøre, vil blive resumeret her.

1. Undersøgelse af prevalensen af arthrose (slidgigt) i hofteleddet på små hunderacer (<15 kg).

2. og 3. Undersøgelse af sammenhængen mellem hofteledsstatus (bedømt af DKK) og hhv. tegn på smerte og/eller slidgigtforandringer i hofteleddene på en gruppe Cairn Terrier.

Sammenhæng mellem hofteledsstatus (HD-status) og tegn på smerte i hofteleddet blev undersøgt ud fra en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle ejere, der havde fået deres Cairn Terrier officielt evalueret for HD hos DKK.

Sammenhæng mellem officiel HD-status og tegn på slidgigtforandringer i hofteleddet blev undersøgt ved en røntgenologisk evaluering af hofteleddet hos den samme gruppe Cairn Terrier, hvis det var mindst 1Ω år siden, de sidst var blevet evalueret. Her deltog 15 af hundene.

27 Cairn Terrier deltog i undersøgelsen med en overvægt af tæver. HD- status for de 27 hunde var som følger:

A: 4 B: 3 C: 13 D: 3 E: 2

2 hunde havde ikke fået hoftebillederne evalueret hos DKK, men indgik alligevel i undersøgelsen. Deres HD-status er derfor ukendt.

Gennemsnitsalderen var 29,6 måneder, hvor den yngste var 13 måneder og den ældste 6Ω år.

Da det ikke er et krav til racen, at der skal forelægge en HD-status før hunden må bruges i avl, blev ejerne spurgt om årsagen til HD-fotograferingen og her svarede 15, at de ønskede at kende status før hunden evt. skulle bruges i avl, 4 svarede at de synes deres hund gik îpudsigtî, 1 havde tidligere haft en hund med HD og ønskede derfor at kende HD-status på sin nye hund og 5 svarede, at de ønskede at kende HD-status på deres hund, da man i opdrætterkredse talte om HD som et muligt problem for racen.

Spørgeskemaet viste, at 8 ud af de 27 hunde på et tidspunkt havde udvist halthedssymptomer.

5 hunde udviste tegn på smerte, som kunne relateres til smerter i hoften og for disse hunde gjaldt, at 2 havde C-hofter, 1 havde D-hofter, 1 havde E-hofter og 1 havde en ikke-officiel HD-status. Det var dog ikke muligt at vise en statistisk sammenhæng mellem symptomerne og HD-status.

15 af de deltagende Cairn Terrier fik taget nye HD-billeder efter en klinisk undersøgelse, hvor mønstring, muskelfylde og stræk og bøj af hofteled blev evalueret.

Kun 1 hund viste tegn på smerte ved bøj/stræk af hofteled, men havde en hel normal gang og normal muskelfylde. Denne hund havde status E og var også den eneste, som havde udviklet slidgigtforandringer ift. den første vurdering 1Ω år tidligere.

Rent statistisk var det ikke muligt at påvise nogen forskel for udvikling af slidgigt mellem hunde med A-B hofter og hunde med C-D-E hofter og heller ikke mellem hunde med D-hofter og hunde med E-hofter.

Forfatteren gør i sin diskussion opmærksom på, at der er tale om en relativ lille gruppe af hunde men at det ikke ændrer på det faktum, at skønt andelen af Cairn Terrier med C-D og-E hofter var temmelig stor, var det ikke muligt at vise nogen statistisk sammenhæng mellem HD-status og udvikling af kliniske symptomer.

Det begrænsede antal hunde indebærer også, at konklusionen må være med et vist forbehold, men data synes at indikere, at sammenhængen mellem en officiel HD-status og kliniske tegn på dysplasi er betydelig mindre hos Cairn Terrier end hos store racer.

Baseret på disse tal konkluderer forfatteren derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen grund til at anbefale HD-screening, som en del af avlskriterierne.

Resumé skrevet af: Fagdyrlæge Helle Busk.