Hjælp, min hund har fået en flåt !!

Mange hundeejere har efter en gåtur konstateret ovennævnte, og ikke helt sjældent bliver dyreklinikken kontaktet, da ejeren enten ikke ved, hvordan flåten skal fjernes og/eller er bekymret for, om hunden er blevet smittet med en af de sygdomme, som flåten kan overføre.

Som udgangspunkt gælder, at fjernes flåten inden for 24 timer, er risikoen for smitte minimal.

Hvis flåten får lov at sidde og spise sig stor og tyk, vil den på et tidspunkt îkaste opî og først der kommer virus eller bakterie ind i hundens blodbane.

Den mest kendte flåt-overførte sygdom er borreliose. Det menes, at ca. hver 5. flåt er smittet med borrelia, som er en bakterie, der giver influenza-lignende symptomer med feber, sløvhed og nedsat ædelyst samt ømhed i et eller flere led. Ved forværring kan ses hævede lymfeknuder samt neurologiske symptomer. Symptomerne viser sig i løbet af 2-18 uger.

Sygdommen behandles med antibiotika i min. 28 dage.

Når man fjerner flåten, er det vigtigt ikke at gøre den îrundtossetî. Man har tidligere anbefalet at nulre den rundt og rundt, men har siden konstateret, at det får den til meget hurtigere at îkaste opî og dermed øge risikoen for smitte af hunden.

Brug derfor en flåttang, som sættes ned over flåten, for derefter at dreje forsigtigt indtil flåten slipper sit tag.

Der ses efterfølgende en lille hævelse i huden, men den forsvinder normalt i løbet af et par dage. Enkelte gange sidder flåtens munddele tilbage i huden. De afstødes som oftest uden problemer og man skal IKKE selv forsøge at îpilleî dem ud. Det kan gøre mere skade end gavn, idet man ødelægger huden og fremmer mulighederne for en infektion på stedet.

Som i så mange andre tilfælde gælder det også her, at forebyggelse er den bedste behandling !!

Der findes flere gode produkter i handelen, og for de flestes vedkommende gælder det, at de også virker mod lopper. Man slår altså to fluer med et smæk ;o)

Fagdyrlæge Helle Busk
Oktober 2009