HVEM/HVAD ER CAIRNGRUPPEN ?

Gruppen omfatter alle cairnejere, der har et medlemsskab af Dansk Terrier Klub.

Cairngruppen er gruppe 18 i Dansk Terrier Klub (DTK), specialklub under Dansk Kennelklub (DKK), som er medlem af F.C.I.

I Cairngruppen er der bl.a.  to aktivitetsudvalg, Øst og Vest for Storebælt, der består af aktive cairnejere,
der i tæt samarbejde med racerepræsentanterne er primus-motor for diverse arrangementer for racen.

Cairn terrier årbogen udgives af Cairngruppen under Dansk Terrier Klub
og udkom første gang i 1989, omhandlende udstillingsåret 1988.
 
Eksemplarer af de sidste års årbøger kan rekvireres hos (følger snarest).