For optagelse i Cairn Terrier årbogen,
dækkende udstillingssæsonen 2016, er følgende kriterier gældende:


Kvalifikation til optagelse i årbogen:


Din hund skal på en officiel udstilling, afholdt af Dansk Kennel Klub eller en specialklub under Dansk Kennel Klub, have opnået præmieringen "CK". Dette kvalifikationskrav gælder såvel danske som udenlandske hunde.
 
Faktisk optagelse i årbogen forudsætter:
 
a) at årbogsredaktionen modtager
1) kopi af din hunds stambog,
2) kopi af Ejerbevis fra DKK (kontrollér, at din adresse er korrekt),
3) farvebillede af din hund (min. 500 KB)
 
b)  at du er registreret medlem på Dansk Terrier Klubs medlemsliste pr. 01.12.2016. (Du registreres først som medlem, når du har betalt kontingent), eller opdrætteren er medlem.
 
Deadline for alle punkter er 01.12.2016,
således at hunde, der ikke har opfyldt de nævnte krav pr. deadline,
ikke kan komme i årbogen.

Hvis der IKKE er sket ændringer, siden din hund sidst var optaget i årbogen, skal du intet foretage dig.
Er der sket ændringer kan du med fordel læse videre.

 
 
Uddybende forklaringer:

Har din hund tidligere været optaget i årbogen, kan det være en god idé at kontrollere, at alle oplysninger stadig er gældende. Er der kommet nye titler, eller er du flyttet, læs da nedenfor.
 
Ad a1 - stambog:
Når du har taget en kopi af din hunds stambog, kan du på KOPIEN tilføje titler på din hund og din hunds aner. Titlerne SKAL være angivet som forkortelse, f.eks. Dansk Champion, skal indskrives med Dkch. Alene de titeloplysninger, der er påført KOPIEN af din hunds stambog, kan forventes at komme i årbogen.
 
Ad a2 - ejerdokumentation:
Som dokumentation for, at du ejer hunden, skal du også fremsende kopi af "Ejerforhold" (tidligere betegnelse) eller "Ejerbevis" (nuværende betegnelse) fra Dansk Kennel Klub.
 
Alternativt kan du sende kopi af registreringen i Dansk Hunderegister eller kopi af den øverste del af din købsaftale. Uanset hvad du fremsender som dokumentation, skal DU sikre dig, at den angivne adresse er korrekt.
 
Såfremt du både er hundens opdrætter og ejer kan du se bort fra dette afsnit, medmindre du i mellemtiden er flyttet.

Ad a3 - billede:
Det lyder nemt, men ofte kræver det forberedelse og flere til at samarbejde for at få taget et godt billede af en hund.
 
Årbogsredaktionen anbefaler derfor, at du gør dig følgende overvejelser: Hvem kan hjælpe med at tage billedet, og skal hunden trimmes, inden billedet tages ?
 
Ofte kræver det 3 personer for at opnå et godt resultat; én der tager billedet, én der holder hunden og én der tiltrækker hundens opmærksomhed.
 
Ad b - medlemskab af Dansk Terrier Klub (DTK):
Hvis du allerede er medlem af DTK, opfordres du til at sikre dig, at din adresse i DTK er korrekt, det samme med dit efternavn, idet du ikke "kan findes på medlemslisten", hvis du har glemt at ændre adresse/efternavn. Tjek eventuelt din adresse på bagsiden af Terrier Nyt.
 
Ønsker du at indmelde dig i DTK for at få din hund med i årbogen, skal du sikre dig, at du har betalt dit kontingent i god tid før 01.12.2016, således at du vil fremgå af medlemslisten, som racerepræsentanten vil gennemgå.
 
Kontakt din opdrætter, hvis du har yderligere spørgsmål.